Najčešća
pitanja

Da li se na poklon koji je poslalo fizičko lice iz inostranstva naplaćuju uvozne dažbine?

U skladu sa članom 195 stav 1 tačka 7 Carinskog zakona oslobođena je od plaćanja carine roba sadržana u pošiljkama koje besplatno šalju fizička lica iz inostranstva fizičkim licima u Crnoj Gori, pod uslovom da te pošiljke nijesu komercijalne prirode i da odgovaraju propisanoj vrsti, količini i vrijednosti.

Član 22 Uredbe o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine propisuje da se oslobođenje od plaćanja carine na robu sadržanu u pošiljkama koju fizička lica iz inostranstva besplatno šalju fizičkim licima u Crnoj Gori primjenjuje ako je ta pošiljka nekomercijalne prirode. Shodno ovoj odredbi, pošiljkom nekomercijalne prirode smatraju se povremene pošiljke, pošiljke koje sadrže robu isključivo za ličnu upotrebu primaoca ili njegove porodice, koja po svojoj prirodi ili količini ne smije ukazivati da se uvozi u komercijalne svrhe, i pošiljke poslate primaocu besplatno.

Član 23 Uredbe o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine propisuje da se oslobođenje od plaćanja carine na nekomercijalnu robu sadržanu u pošiljkama koju fizička lica iz inostranstva besplatno šalju fizičkim licima u Crnoj Gori primjenjuje na pošiljke vrijednosti do 45 eura, uključujući i vrijednost robe za koju je propisano količinsko ograničenje. Količinska ograničenja za oslobođenje od plaćanja carine za duvanske proizvode, alkohole i alkoholna pića, parfeme i toaletne vode, propisana su članom 23 stav 3 Uredbe o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine.

Roba sadržana u pošiljkama koje besplatno šalju fizička lica iz inostranstva fizičkim licima u Crnoj Gori, pod uslovom da te pošiljke nijesu komercijalne prirode i da odgovaraju propisanoj vrsti, količini i vrijednosti je, u skladu sa članom 28 stav 1 tačka 9 podtačka e Zakona o PDV-u, oslobođena od plaćanja PDV-a u skladu sa uslovima propisanim carinskim propisima.

Ukoliko je vrijednost ove robe veća od 45 eura, naplaćuju se i carina i PDV.

Image
Image

Napomena

Sve informacije su informativnog karaktera.